Resposta de la CAF a la negativa de negociació de l’Equip de Govern

La Coordinadora d’Assemblees de Facultat (CAF) informa que durant tota la jornada d’avui, el Rectorat estarà tancat com a mesura de pressió al Rector Ferran Sancho i l’Equip de Govern per a que negociïn les mocions aprovades al Claustre. Les treballadores del Rectorat, com en les aturades de la setmana passada, podran fitxar. A continuació expressem les raons per les quals realitzem aquesta mesura de pressió.

El passat dijous, degut el tancament parcial del rectorat, membres de l’Equip de van oferir  una negociació a la CAF el mateix dijous i una de continuïtat el divendres,  per tal de posar fonaments per la resolució del conflicte. De la primera reunió no se’n va extreure cap acord. Després d’aquesta trobada, l’equip de govern va emetre un comunicat on va citar tots els col·lectius d’estudiants, tot i que l’acord era la creació una taula de negociació bilateral. Tanmateix des de les Assemblees de Facultat no es va defugir de la negociació,  malgrat el canvi de les condicions acordades. La tarda de divendres el conjunt dels col·lectius  de la UAB es van presentar a la reunió juntament amb tres representants d’organitzacions sindicals en qualitat d’observadors (CAU,CGT, CCOO) i  membres de l’equip de govern.

Tal i com expressa el comunicat  emès pels sindicats, l’Equip de Govern no va permetre l’acompliment de les condicions que  la institució havia establert amb anterioritat. Divuit  dels  col·lectius que es van presentar a la reunió van veure vetat el seu accés a la sala, entre ells les Assemblees de Facultat (algunes d’elles òrgans de representació reglats), Consells  d’Estudiants, organitzacions  i entitats de la universitat. En canvi, només acceptava la presència de dos membres de la CAF com a representació de totes les Assemblees de Facultat. Davant d’aquestes condicions no assumibles per molts dels col·lectius, Consells i Assemblees, els sindicats presents a la reunió van abandonar la taula entenent que el seu paper no tenia sentit sense la presència de totes les parts implicades. Posteriorment, el Consell d’estudiants de Veterinària i l’Assemblea de 3er cicle també abandonen la reunió al no estar representats tots els col·lectius.

Des de la Coordinadora d’Assemblees de Facultat volem denunciar la negativa de l’Equip de Govern a qualsevol tipus de negociació, com així ho han verificat els diversos agents socials de la nostra universitat.  Davant de la situació actual, les Assemblees de Facultat seguirem allà on hem estat sempre, a la primera línea  en la defensa dels nostres drets.

Ni un pas enrere. Guanyarem!

Coordinadora d’Assemblees de Facultat